We ontwikkelen allerlei handige instrumenten voor professionals, die veelal gratis beschikbaar zijn. Hiermee helpen we professionals om mantelzorgers te herkennen en te ondersteunen.

Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam
Leeswijzer bij Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam
Praatpakket ‘Samen praten over zorg’
Mantelzorgboek en -pas in geval van nood
3-minutencheck voor mantelzorgers
Signaleringskaart Als mantelzorg ontspoort
Samenspelkaart
Risico-analysekaart ‘Voorkom overbelasting van mantelzorgers’
Overzicht informele respijtzorg (vervangende zorg)
Toolkit Als mantelzorg ontspoort
Video ‘De vier wetten in zorg en welzijn’