Op aanvraag verzorgen wij voorlichting over mantelzorg en mantelzorgondersteuning voor beroepskrachten in zorg, welzijn en onderwijs. In overleg wordt een programma opgesteld dat aansluit bij de behoeftes van de doelgroep. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Heidi Wintels, projectleider van Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam: T 020 886 88 00 of e-mail hwintels@markant.org

Het Expertisecentrum geeft voorlichting over:

  • mantelzorg en mantelzorgondersteuning in Amsterdam e.o.;
  • risico’s van overbelasting van mantelzorgers en het signaleren van ontsporing;
  • inzetten van vervangende zorg (respijtzorg);
  • omgaan met jonge mantelzorgers;
  • samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers;
  • alle andere onderwerpen die te maken hebben met mantelzorg en/of mantelzorgondersteuning.