Met bepaalde trainingen van het expertisecentrum van Markant kun je accreditatiepunten verdienen. Dat geldt op dit moment voor de trainingen over jonge mantelzorgers en de trainingen over samenspel met mantelzorgers.

Het expertisecentrum van Markant verzorgt deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten in zorg en welzijn. Voor een aantal van onze trainingen hebben we voor specifieke beroepsgroepen accreditatie aangevraagd. Deze trainingen zijn getoetst op kwaliteit en gewicht. Op basis hiervan zijn  accreditatiepunten toegekend. Val je in deze beroepsgroepen, dan kun je onze trainingen gebruiken om jouw deskundigheid te vergroten en hiermee accreditatiepunten te halen die mogelijk nodig zijn om je beroepsregistratie te behouden.

Accreditatiepunten voor training Jonge mantelzorgers
Bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is voor Jeugd- en gezinsprofessionals de mogelijkheid om accreditatiepunten aan te vragen voor de training Jonge mantelzorgers. Deze training bestaat uit drie modules die door het expertisecentrum van Markant zowel in delen als in geheel kunnen worden aangeboden:

 • A. Introductie Jonge mantelzorgers
 • B. Dilemma’s in de praktijk
 • C. Praktische instructie

Voor de training, bestaande uit deze 3 modules, kunnen 8 accreditatiepunten worden toegekend. Val je onder de doelgroep Jeugd- en gezinsprofessional en wil je gebruik maken van de mogelijkheid om accreditatiepunten aan te vragen voor de training Jonge mantelzorgers, neem dan contact op met Tessa Rademaker, Jonge mantelzorger-adviseur bij Markant: T 020 886 88 00 of per e-mail.

Accreditatiepunten voor training Samenspel
Bij PE Online kunnen verpleegkundig specialisten en een aantal andere beroepsgroepen in zorg en welzijn accreditatiepunten aanvragen voor de training Samenspel met mantelzorgers. Deze training bestaat uit 3 modules die door het expertisecentrum van Markant afzonderlijk worden aangeboden:

 • A. Introductie mantelzorg
 • B. Morele dilemma’s
 • C. Praktische instructie

Voor deze drie modules gezamenlijk, kunnen bij Verpleegkundig specialisten 8 accreditatiepunten worden toegekend. Dit geldt voor de volgende beroepsgroepen:

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Bij een aantal andere beroepsgroepen in zorg en welzijn kunnen voor deze drie modules gezamenlijk 7,5 accreditatiepunten worden toegekend. Dit geldt voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 • Maatschappelijk werk
 • Mantelzorgmakelaars
 • Sociaal Werkers

Val je onder één van bovenstaande beroepsgroepen en wil je gebruik maken van de mogelijkheid om accreditatiepunten aan te vragen voor de training Samenspel met mantelzorgers, neem dan contact op met Markant: T 020 886 88 00 of mail naar info@markant.org