In Nederland is zorg en welzijn geregeld door vier wetten. Dit zijn: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Zorgvragers en hun mantelzorgers kunnen met deze vier wetten te maken krijgen.

Wanneer heb je met welke wet te maken? In deze video leggen we dit kort uit. We hopen dat beroepskrachten in zorg en welzijn zorgvragers en hun mantelzorgers hierdoor nóg beter kunnen ondersteunen. De video is voor iedereen online beschikbaar op YouTube en kan vrij gedeeld en verspreid worden. Op onze webpagina Wetgeving in zorg en welzijn vind je aanvullende informatie.