Om je als professional in zorg en welzijn zo goed mogelijk te faciliteren in de ondersteuning van mantelzorgers, biedt het expertisecentrum van Markant verschillende trainingen aan.

Overzicht trainingen beroepskrachten 
Het expertisecentrum van Markant organiseert verschillende trainingen over mantelzorg waaraan je kosteloos kunt deelnemen. Bepaal zelf welke training aansluit bij jouw behoefte of interesse. Voor meer informatie of aanmelding ga je naar de agenda op deze website.

Online training mantelzorgondersteuning
Online training die doorlopend wordt aangeboden via Augeo. Professionals in zorg en welzijn in Amsterdam kunnen een gratis inlogcode aanvragen. Lees meer

Wegwijs in mantelzorgondersteuning in Amsterdam
Praktische voorlichtingsbijeenkomst voor professionals over het aanbod van ondersteuning (waaronder respijtzorg) waarvan gebruik gemaakt kan worden om mantelzorgers (tijdelijk) te ontlasten. Ook wordt ingegaan op het wegnemen van belemmeringen om hiervan gebruik te maken.

Jonge mantelzorgers
Trainingen voor professionals in zorg, welzijn, jeugdwerk en onderwijs die in hun werk te maken hebben met jongeren van 12 tot 25 jaar die opgroeien met een ziek familielid. Na de training kun je jonge mantelzorgers goed herkennen, ben je alert op situaties waarin ondersteuning nodig is en ben je op de hoogte van het ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers. Zie onze pagina trainingen over jonge mantelzorgers voor meer informatie over ons aanbod.

Samenspel
Trainingen voor professionals in zorg en welzijn, gericht op de samenwerking tussen beroepskracht, cliënt en mantelzorger(s).

Ontspoorde mantelzorg
Training voor professionals in zorg en welzijn, gericht op het signaleren van overbelasting bij mantelzorgers en het handelen bij vermoedens van ontsporing.

Training op maat
Op aanvraag kunnen we een training op maat verzorgen voor jouw organisatie. De inhoud stellen we in overleg vast. Neem contact op met het expertisecentrum van Markant voor meer informatie: T 020 886 88 00. 

Accreditatiepunten
Met het volgen van onze trainingen kunnen veel beroepsgroepen accreditatiepunten verkrijgen. Meer informatie