Op deze pagina vind je de online versie van de toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’, met handige materialen om binnen jouw organisatie aandacht te vragen voor ontsporing van mantelzorg. Dat is nodig: in de praktijk komen we schrijnende situaties tegen, waarin goede zorg geleidelijk afglijdt naar verwaarlozing of zelf mishandeling. Hopelijk kunnen we dit soort situaties sneller signaleren en de hulp bieden die nodig is. Deze toolkit levert daarvoor de benodigde handvatten.

Je kunt zelf bepalen hoe je de middelen uit deze toolkit wilt inzetten. Maar we geven ook een handreiking: in de handleiding vind je handige draaiboekjes voor bijeenkomsten voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers.

 1. Download de handleiding
 2. Download de bijlagen die u wilt inzien of gebruiken
  1. Casussen
  2. Quiz (powerpoint) en antwoorden en toelichting op de quiz
  3. Factsheet ontspoorde mantelzorg  
  4. De meldcode bij ontspoorde mantelzorg
  5. Belemmeringen
  6. Do’s and don’ts bij gesprekvoering met mantelzorgers bij vermoedens van ontsporing
 3. Bestel desgewenst extra materialen
  1. 3-minutencheck voor mantelzorgers: een snelle zelftest die mantelzorgers uitnodigt om stil te staan bij hun eigen situatie en hen aanzet om in een vroeg stadium hulp te vragen als dat nodig is.
  2. Signaleringskaart ‘Als mantelzorg ontspoort…’: een handig signaleringskaartje, met kort op een rij: de signalen van ontsporing van mantelzorg en wat te doen. Gedrukte exemplaren zijn gratis te bestellen bij Markant: T 020 886 88 00.
 4. Bekijk de casussen uit de praktijk
  Incident of is er meer aan de hand? (3:42 min.).
  Nel vertelt over een situatie uit de praktijk: ze kreeg signalen en probeerde deze te toetsen. Was het een incident of was er meer aan de hand?

Stap voor stap van signaal naar handelen (4:32 min.)
Ineke gaat in gesprek met de verzorgde en de mantelzorger. Wat gaat eraan vooraf en wat is het gevolg?

In gesprek met de overbelaste mantelzorger (4:02 min.)
Een mantelzorger geeft aan dat de zorg te zwaar wordt en dat hij zich niet altijd kan beheersen. Nel besluit daarover in gesprek te gaan.

5. Luister naar de verhalen van mantelzorgers
Om deze filmpjes te kunnen bekijken, heb je een wachtwoord nodig. Deze kun je opvragen bij Markant: T 020 886 88 00.

Hanna vertelt over de zorg voor haar dochter met borderline.

Dick vertelt over de zorg voor zijn vrouw met Alzheimer.

Eveline vertelt over de zorg voor haar moeder die een herseninfarct heeft gehad.

Haidy vertelt over de zorg voor haar dochter met MS.

Hulp nodig bij het inzetten van deze toolkit?
Bel Markant voor advies en overleg en de mogelijkheden voor ondersteuning bij voorlichting of training: T 020 886 88 00.