In opdracht van stadsdeel Zuid ontwikkelde Markant in samenwerking met Combiwel, Dynamo, Prezens en zelforganisaties het actiepakket ‘Samen praten over zorg’. Het praatpakket maakt zorg bespreekbaar in alle culturen en wordt gericht verspreid onder zelforganisaties. Zij kunnen de vier activiteiten uit het praatpakket gebruiken in groepsbijeenkomsten.

Veel mensen zorgen voor iemand die ziek of oud is. Vaak is dit een familielid. Zij helpen die persoon bijvoorbeeld bij het aankleden of eten. Ze doen de boodschappen. Ze gaan mee naar afspraken. Ze luisteren en praten met die persoon als hij of zij het moeilijk heeftAls je veel voor een ander zorgt, vergeet je soms om goed voor jezelf te zorgen. Het helpt als je hierover met anderen praat. Daarom is het praatpakket gemaakt.
Bekijk hier het introductiefilmpje over het praatpakket. 

In het praatpakket zitten vier activiteiten: 

1. Vertel uw verhaal met een foto
Deelnemers leren elkaar kennen
Bekijk hier het filmpje over deze activiteit.

 

2. Uitspraken over zorg
Wat vinden de deelnemers belangrijk? En waarom?
Bekijk hier het filmpje over deze activiteit.

 

3. Balans
Wat kost energie? Wat geeft energie?
Bekijk hier het filmpje over deze activiteit. 

 

4. Hulp vragen
De deelnemers oefenen met hulp vragen

 

Bij elke activiteit horen materialen, zoals stiften en foto’s. Alle materialen zitten in het actiepakket. 

Extra materialen
Heb je extra blaadjes met het hartje nodig? Gebruik de printversie.
Heb je extra blaadjes met de weegschaal nodig? Gebruik de printversie.
Heb je het actiepakket gebruikt? Laat ons weten hoe het ging! Gebruik het evaluatieformulier.

Heeft u vragen? 
Heb je vragen? Of tips? Of wil je hulp met dit actiepakket? 
Bel dan met Markant, telefoon 020 886 88 00. Of stuur een e-mail.