SIGRA heeft i.s.m. Markant en de gemeente Amsterdam een hulpmiddel ontwikkeld waarmee je als beroepskracht zicht krijgt op de ondersteuningsmogelijkheden waar de mantelzorger gebruik van kan maken, waaronder respijtzorg.

In een ‘beslisboom’ word je met een aantal vragen naar de opties geleid die in de betreffende situatie van toepassing zijn. Dit betreft zowel ondersteuning voor de mantelzorger zelf, als voorzieningen voor de zorgvrager waarmee de mantelzorger (tijdelijk) wordt ontlast.

Download de wegwijzer op onze downloadpagina.

Tips voor het gebruik van de wegwijzer

  • Signaleer tijdig wanneer een mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning wanneer je een cliënt of patiënt ziet. Ondersteuning kan ook preventief worden ingezet.
  • Maak gebruik van de wegwijzer: digitaal op j mobiel, of hang een uitgeprinte versie op kantoor.
  • Maak gebruik van de leeswijzer als het schema niet direct duidelijk is.
  • Bekijk de korte video ‘De vier wetten in zorg en welzijn’ voor meer informatie over de wetgeving.
  • Heb je vragen? Bel of mail de helpdesk van Markant: 020 886 88 00. We denken graag met je mee over wat in een specifieke casus de juiste ondersteuning is.
  • Heb je tips om de wegwijzer te verbeteren? Laat het ons weten.