SIGRA heeft i.s.m. Markant en de gemeente Amsterdam een hulpmiddel ontwikkeld waarmee u als beroepskracht zicht krijgt op de ondersteuningsmogelijkheden waar de mantelzorger gebruik van kan maken, waaronder respijtzorg.

In een ‘beslisboom’ wordt u met een aantal vragen naar de opties geleid die in de betreffende situatie van toepassing zijn. Dit betreft zowel ondersteuning voor de mantelzorger zelf, als voorzieningen voor de zorgvrager waarmee de mantelzorger (tijdelijk) wordt ontlast.

Bekijk de wegwijzer:
Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam_(versie november 2021)


Tips voor het gebruik van de wegwijzer

  • Signaleer tijdig wanneer een mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning wanneer u een cliënt of patiënt ziet. Ondersteuning kan ook preventief worden ingezet.
  • Maak gebruik van de wegwijzer: digitaal op uw mobiel, of hang een uitgeprinte versie op kantoor.
  • Maak gebruik van de leeswijzer als het schema voor u niet direct duidelijk is.
  • Bekijk de korte video ‘De vier wetten in zorg en welzijn’ voor meer informatie over de wetgeving.
  • Heeft u vragen? Bel of mail de helpdesk van Markant: 020 886 88 00. We denken graag met u mee over wat in een specifieke casus de juiste ondersteuning is.
  • Heeft u tips om de wegwijzer te verbeteren? Laat het ons weten.