Hoe gebruik je de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam?

Dit hulpmiddel voor professionals geeft een persoonlijk advies over de ondersteuningsmogelijkheden (waaronder respijtzorg) waarop de mantelzorger aanspraak kan maken. Daarnaast wordt duidelijk hoe de ondersteuning wordt aangevraagd en wat het formele aanbod of informele aanbod is in Amsterdam.

Om te beginnen is er een onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende beginsituaties die van toepassing kunnen zijn op de mantelzorger (en zorgvrager). Dit zijn de rode blokken in het schema:

1. Er is behoefte aan ondersteuning voor de mantelzorger zelf.

Denk hierbij aan een cursus of lotgenotencontact voor de mantelzorger. Ook praktische zaken zoals boodschappenservice en een parkeervergunning vallen hieronder.

2. Er is behoefte aan tijdelijke ondersteuning en/of zorgovername.

Hierbij gaat het om voorzieningen die gericht zijn op de zorgvrager en ervoor zorgen dat de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast. Dit wordt onderverdeeld in:

– Ondersteuning voor 1 dagdeel of 1 hele dag; en,

– Ondersteuning voor een aaneengesloten periode (langer dan 1 dag).

In het eerste geval kunt u denken aan een dagje uit of een creatieve activiteit voor de zorgvrager. In het tweede geval gaat dit om bijvoorbeeld logeeropvang.

3. Er is behoefte aan hulp doordat de mantelzorger wegvalt.

Dit betreft zowel geplande als ongeplande uitval van de mantelzorger. Indien de mantelzorger wegvalt, bestaan er mogelijkheden van opschaling of het inzetten van professionele zorg. Het tijdelijk verblijven in een logeer- of verpleeghuis kan ook een optie zijn. Ook geplande uitval van de mantelzorger valt hieronder, omdat de mantelzorger bijvoorbeeld moet worden geopereerd.

De Wegwijzer is onderverdeeld in twee kanten. In het geval van optie één (aan de linkerkant van de Wegwijzer) gaat het om ondersteuning specifiek voor de mantelzorger. Bij beginsituatie twee en drie gaat het om voorzieningen voor de zorgvrager zelf waarmee de mantelzorger (tijdelijk) wordt ontlast. Voor beginsituatie 2 en 3 zijn er een aantal tussenstappen die doorlopen worden om tot de juiste ondersteuning te komen. Dit zijn de vragen die worden gesteld in de lichtblauwe blokken. Voor een aantal vragen is een toelichting opgenomen die gelezen kunnen worden door te klikken op de kleine zwarte cirkels.

Uiteindelijk word je begeleid naar de ondersteuning waarop de mantelzorger beroep kan doen. Dit zijn de donkerblauwe blokken onderaan de beslisboom. Door te klikken op de donkerblauwe blokken wordt een toelichting gegeven over:

– Wat de ondersteuning is;

– Wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor de ondersteuning;

– Hoe je de ondersteuning aanvraagt; en,

– Welke organisaties de ondersteuning aanbieden in Amsterdam.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de helpdesk van Markant: T 020 886 88 00.