Om u als professional in zorg en welzijn zo goed mogelijk te faciliteren in de ondersteuning van mantelzorgers, bieden wij in 2018 de volgende trainingen aan:

Online training mantelzorgondersteuning

Online training die doorlopend wordt aangeboden via Augeo. Professionals in zorg en welzijn in Amsterdam kunnen een gratis inlogcode aanvragen. Lees meer


Aanbod en inzet respijtzorg
Praktische voorlichtingsbijeenkomst voor professionals over het aanbod van respijtzorg waarvan gebruik gemaakt kan worden om mantelzorgers (tijdelijk) te ontlasten. Ook wordt ingegaan op het wegnemen van belemmeringen om hiervan gebruik te maken. In 2018 vindt deze bijeenkomst plaats op dinsdag 20 februari, maandag 28 mei en donderdag 15 november.

Jonge mantelzorgers
Training voor professionals in zorg, welzijn, jeugdwerk en onderwijs die in hun werk te maken hebben met jongeren van 12 tot 25 jaar die opgroeien met een ziek familielid. Na de training kunt u jonge mantelzorgers goed herkennen, bent u alert op situaties waarin ondersteuning nodig is en bent u op de hoogte van het ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers. Zie agenda voor data.

Train-de-trainer ‘Mantelzorgen & op zoek naar een baan’
Training voor mantelzorgondersteuners, gericht op de ondersteuning van mantelzorgers die werkzoekend zijn. Na het volgen van deze train-de-trainer kunt u zelf de cursus ‘Mantelzorg & werk zoeken’ geven aan werkzoekende mantelzorgers. U heeft kennis van relevante regelgeving en ondersteuningsaanbod. Deze train-de-trainer vindt plaats in november 2018.

Daarnaast bieden we op aanvraag de volgende trainingen aan:

Samenspel
Training voor professionals in zorg en welzijn, gericht op de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers.

Ontspoorde mantelzorg
Training voor professionals in zorg en welzijn, gericht op het signaleren van overbelasting bij mantelzorgers en het handelen bij vermoedens van ontsporing.

Voor meer informatie over de trainingen op aanvraag, kunt  contact opnemen met Heidi Wintels, T 020 886 88 00.