Risico’s bij het beheer van financiën voor uw naaste  

Als u de financiën beheert van uw naaste die zorg nodig heeft en u ontvangt een bijstandsuitkering, let dan op het volgende:

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering moeten altijd vóóraf met de gemeente overleggen over geldzaken: of het nu gaat om een gift, een gemachtigde bankpas, erfenis of bijverdienste. De dienst Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam wil inzicht hebben in ALLE rekeningen, ook en/of-rekeningen en machtigingen. Zelfs als de betreffende rekening alleen gebruikt wordt voor uitgaven voor uw naaste. Cliëntenbelang Amsterdam raadt altijd een ‘en/of rekening’ af voor mantelzorgers die niet getrouwd zijn of geregistreerd samenwonen.  

Mantelzorgers die niet getrouwd zijn of geregistreerd samenwonen, wordt geadviseerd een machtiging te vragen van de verzorgde om diens rekening te mogen beheren.  

Ouders van kinderen met een beperking kunnen ruim voor het 18e jaar van hun kind zorgen dat ze officieel vertegenwoordiger c.q. bewindvoerder worden.