Als degene voor wie u zorgt op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zorg krijgt, dan moet hij of zij daarvoor een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en hangt af van het inkomen en vermogen van degene die de zorg ontvangt.

Uitzonderingen
– Kinderen jonger dan 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
– Mensen die opgenomen zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis betalen alleen een bijdrage voor zorg met verblijf.

Links 
Bereken de eigen bijdrage
Wijzigingen 2016 

Tip!
Voor het berekenen van de hoogte van de eigen bijdrage gebruikt het CAK de belastingaangifte van twee jaar terug. Vindt u het lastig om uw verzorgde hiermee te helpen? Vraag een vrijwilliger die daarbij helpt!

Sarina:
“Mijn moeder moest ineens opgenomen worden. 
Ik wist helemaal niet dat daar nog zo veel geregel en gedoe van zou komen! Gelukkig kreeg ik hulp. Papierwerk is niet zo mijn ding namelijk.”