Als degene voor wie u zorgt op basis van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zorg krijgt, dan moet hij of zij daarvoor een eigen bijdrage betalen. Op dit moment bedraagt de eigen bijdrage maximaal 19 euro per maand, ongeacht het inkomen, de hulp, of de hoeveelheid ondersteuning.

De maximale eigen bijdrage geldt per huishouden. Het maakt dus niet uit hoeveel mensen in hetzelfde huishouden gebruik maken van een Wmo voorziening, het maximale bedrag is 19 euro.

Veranderingen in eigen bijdrage
Vanwege de inflatie en de stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen wijzigt in 2024 het vaste bedrag van 19 euro. Op dit moment wordt het nieuwe bedrag voor eigen bijdrage nog door de minister vastgesteld. Het CAK, die de eigen bijdrage int, zal burgers hierover verder informeren.

Inkomensafhankelijke bijdrage in 2026?
Het kabinet is voornemens de eigen bijdrage Wmo per 2026 inkomensafhankelijk te maken. Hiermee wil het kabinet voorzieningen en ondersteuning uit de Wmo beschikbaar houden voor hen die het hard nodig hebben.

Meer informatie over veranderingen in eigen bijdrage Wmo.