Een handicap is een stoornis die leidt tot een beperking in het maatschappelijk functioneren. Je zorgt voor iemand met een verstandelijke beperking. Dit kan een zware taak zijn die je als vanzelfsprekend beschouwt, maar die ook het nodige van jezelf vraagt. Vraag ondersteuning.

In Nederland zijn er naar schatting zo’n 120.000 mensen met een verstandelijke beperking (0,7 %). We mogen ervan uitgaan dat er eenzelfde aantal mantelzorgers is. Vaak zien mensen die voor hun verstandelijk beperkte naaste zorgen niet inzien dat zij mantelzorger zijn. Terwijl juist deze groep veel kans maakt op overbelasting.

Mantelzorger? Ik? Ja, jij! 
Een groot deel van de zorg voor je kind, ouder, vriend of familielid neem je voor je rekening. Je zorgt al je leven lang, veel uren in de week voor je naaste. Omdat je in die situatie bent gegroeid, is het begrijpelijk dat je het ‘logisch’ vindt dat je zorg verleent.

Door de intensiteit van de zorg (en de vaak nauwe band met je naaste), gaan veel mensen over hun eigen grenzen heen en raken overbelast. Het is belangrijk hulp te vragen. Doe de 3-minutencheck om te kijken hoe het met je gaat. En: vraag ondersteuning.

Jouw rol als ouder 
Je wilt je kinderen evenveel aandacht geven. Dat is niet altijd even gemakkelijk als je een kind hebt met een chronische aandoening. Het zorgen voor je kind gaat soms ook gepaard met een schuldgevoel: ‘Ben ik er wel genoeg voor mijn andere kinderen?’

Emotioneel zwaar 
De relatie die je hebt met je verzorgde is vaak intensief. Je weet precies wat hij of zij nodig heeft. Het komt voor dat de mantelzorger zo goed aanvoelt wat iemand nodig heeft, dat het lastig is om afstand te nemen.

Toch is het goed om dat te doen, als is het af en toe. Het geeft rust als je de zorg in alle vertrouwen kunt overdragen aan iemand.

Sociaal netwerk 
Misschien sta je er alleen voor, dat maakt de zorg vaak nog zwaarder. Markant heeft netwerkcoaches die er werk van maken om mantelzorgers in contact te brengen met mensen die kunnen helpen bij dagelijkse activiteiten. Op die manier heeft u ook tijd voor jezelf, dat is vaak hard nodig!

Verantwoordelijkheid
Je voelt je verantwoordelijk voor de zorg van je naaste. Het is dus moeilijk om zorg uit handen te geven. Logisch. En toch is het goed om ruimte te creëren voor jezelf. Een vrijwilliger kan bij jouw verzorgde zijn, terwijl jij tijd voor jezelf vrijmaakt.

Wat kan Markant voor jou betekenen?
Als het goed voelt voor jou, dan zorgt Markant ervoor dat je ondersteuning krijgt van een vrijwilliger. We komen vrijblijvend bij je thuis om de situatie en je wensen te bespreken.

Veel mantelzorgers hebben behoefte aan respijtzorg (vervangende zorg). Dan neemt iemand anders de zorg van je over als je vrijaf hebt. Markant bemiddelt daarin en zorgt ervoor dat er iemand bij je naaste komt, waar jullie je allebei goed bij voelen.

Graag willen we je ook attenderen op de cursus Zorg de Baas. Dit is een gratis cursus waarbij je inzicht krijgt in je eigen situatie. Je ontmoet andere mantelzorgers en kunt ervaringen delen.

Tip!
In Amsterdam zijn veel organisaties die bijeenkomsten voor mantelzorgers organiseren. Je bent meer dan welkom bij de Lunchroom. Daar ontmoet je lotgenoten, kan je ervaringen uitwisselen en neemt je even tijd voor jezelf. Dat mag!


Links:
Agenda Markant voor bijeenkomsten
Sociale kaart Amsterdam


Sanna:
Ik kon me niet eens meer herinneren wanneer ik voor het laatst iets voor mezelf had gedaan!”