Voor zowel mantelzorgers die een baan hebben, als voor mantelzorgers die geen werk hebben, ligt overbelasting op de loer. De sollicitatieplicht kan voor druk zorgen wanneer u de zorg draagt voor een naaste. Het combineren van betaald werk en zorg is zwaar. Mantelzorg kost energie. Ruimte voor uzelf creëren is daarom belangrijk.

U weet als geen ander dat zorg niet in bepaalde ‘werktijden’ te passen is. Mantelzorger bent u altijd, daar kunt u niet even pauze van nemen. U heeft een band met degene voor wie u zorgt, u voelt zich verantwoordelijk, u staat altijd klaar voor de persoon die u zorg verleent.

Voorkom overbelasting 
Het komt vaak voor dat mantelzorgers overbelast raken. Het belangrijkste is dat u die overbelasting herkent en ook: erkent. Doe daarom de 3-minuten check en kijk hoe het met u gaat. Als u werkt naast uw zorg voor een ander, dan zijn er mogelijk ook wettelijke verlofregelingen voor u. Laat uw werkgever weten dat u mantelzorger bent en bespreek de mogelijkheden.

Vrijstelling van sollicitatieplicht
Mantelzorgers zonder baan voelen vaak de druk van de sollicitatieplicht. Herkent u dit? Er zijn uitzonderingsregelingen voor mensen die zorg verlenen. Via de Rijksoverheid vindt u daarover meer informatie.

Wat kan de gemeente Amsterdam voor u doen?  
Heeft u hulp nodig bij het vinden van informatie of bij het invullen van formulieren om ervoor te zorgen dat u zorgverlof krijgt of vrijstelling van sollicitatieplicht? Ga dan naar het Sociaal Loket bij u in de buurt. Zij weten veel van de wet- en regelgeving. Ook de klantmanager van de gemeente Amsterdam, bij Dienst Werk en Inkomen helpt u hier graag bij.

Links en/of telefoonnummers 
Dienst Werk en Inkomen Amsterdam
Ondersteuning bij werk en mantelzorg
Ontheffing van sollicitatieplicht
Aanvullende informatie vanuit Mezzo
Sociaal Loket (laat weten dat u mantelzorger bent!)
Mantelzorg in Amsterdam
Bel de Mantelzorglijn: 0900 – 20 20 496 (10ct p/m)

Tip!
Werkt u en bent u mantelzorger tegelijk? Ga met uw werkgever om tafel om het te bespreken. Zo’n gesprek zorgt vaak voor begrip en mogelijk tot het treffen van een regeling die past binnen de CAO.
Maak afspraken over werktijden, thuiswerken en over mogelijk zorgverlof. Wilt u hier graag steun bij? Laat het ons weten, wij helpen graag.

Chiel:
“Zat ik weer een sollicitatiebrief te schrijven, terwijl ik er voor mijn moeder wilde zijn. 
Het geeft wel lucht dat dat nu effe niet meer hoeft.”