Mensen die door een ziekte, ouderdom of beperking méér zorg nodig hebben dan hun directe omgeving kan geven, kunnen aanspraak maken op ondersteuning. Dat kan in natura, maar er is ook een mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Bij zorg in natura ontvangt je naaste zorg van een zorgorganisatie die een contract heeft met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor. De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor alle zorg die je naaste nodig heeft. Na de aanvraag hoef je zelf weinig meer te regelen. De zorgorganisatie doet alle administratie. De rekening gaat rechtstreeks naar de organisatie die de indicatie heeft afgegeven: gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Wil je zelf bepalen wie de zorg verleent, dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee de zorgvrager zelf zorg kan inkopen. Dit kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook bekenden zoals een partner, familielid, vrienden of mensen uit de buurt. Als mantelzorger kun je dus betaald worden vanuit een pgb.

Daarvoor moet wel een contract opgesteld worden tussen de mantelzorger en de verzorgde. Ook kan de gemeente voorwaarden stellen en regels hanteren voor het uitbetalen van een mantelzorger vanuit het pgb. Belangrijk om te weten: voor de belastingdienst is de betaling van de mantelzorger vanuit het pgb een inkomen. Dat betekent dat dit inkomen gevolgen kan hebben voor de hoogte van een uitkering of je toeslagen. Laat je dus goed adviseren hierover.

Pgb en de 4 zorgwetten

Er bestaan vier wetten in zorg en welzijn. Vanuit die wetten kun je zorg in natura ontvangen óf een pgb ontvangen. Vanuit welke wet een zorgvrager recht heeft op zorg en ondersteuning, kun je zien in dit filmpje:
Filmpje met uitleg over de 4 wetten in Zorg en welzijn

Er zijn dus 4 soorten pgb’s:

  1. pgb-Wmo (voor ondersteuning binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning)
  2. pgb-Wlz (voorheen AWBZ, voor ondersteuning binnen de Wet langdurige zorg)
  3. pgb-Jeugdwet (voor zorg die valt onder de Jeugdwet)
  4. pgb-Zvw (voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet)

Hoe het werkt dat je als mantelzorger betaald kan worden vanuit een pgb, zie je in dit filmpje van MantelzorgNL:
Filmpje over pgb en mantelzorg

Links 
Informatie van de overheid over Pgb
PerSaldo – landelijke vereniging van mensen met een pgb

Sjoerd: “NOOIT geweten, dat je als mantelzorger in sommige gevallen ook betaald kunt worden vanuit het Pgb!”