Een psychische ziekte is vaak aan de buitenkant niet te zien. Dat maakt het voor mantelzorgers extra moeilijk om erover te praten met anderen. Daar komt vaak nog eens bovenop dat iemand met een psychische aandoening dat zelf niet altijd (h)erkent. Je zorgt voor iemand met een psychische ziekte. Dit kan een zware taak zijn. Zorg ook voor jezelf en vraag ondersteuning.

Mantelzorgers van patiënten die een psychische aandoening hebben, bijvoorbeeld voor iemand met een persoonlijkheidsstoornis, een verslaving, depressie of schizofrenie, raken vaak overbelast. De uitzichtloosheid van de situatie zorgt voor machteloosheid en verdriet.

Steeds kleiner netwerk 
Mensen met een psychische aandoening krijgen door de jaren heen een steeds kleiner netwerk. Dat komt onder meer doordat ze niet begrepen worden, of doordat ze niet eerlijk zijn (vaak het geval bij verslaving). Duurt zoiets lang genoeg, dan raken ze hun vrienden kwijt.

Als mantelzorger laat je jouw verzorgde niet in de steek. Je voelt je betrokken en verantwoordelijk. Het is echter goed mogelijk dat ook je netwerk steeds kleiner door de situatie. Kan je jouw verhaal kwijt? Is er iemand die je kan ontlasten? Vraag ondersteuning. Onze netwerkcoaches helpen graag en wij brengen je in contact met lotgenoten, zodat je er eens over kunt praten.

Een leven lang zorgen 
Zorg je voor iemand met een psychische aandoening  dan ben je daar je leven mee belast. Het is begrijpelijk dat je je afvraagt hoe het moet als je er niet meer bent. Het is goed om daarover na te denken, maar vooral ook: om daarover te praten. Je kan terecht bij het Sociaal Loket in jouw buurt.

Zorg voor jezelf 
Je voelt je verantwoordelijk voor de zorg van je naaste. Het is echter belangrijk om ruimte te creëren voor jezelf. Een vrijwilliger kan bij jouw verzorgde zijn of iets met hem of haar gaan doen, terwijl je tijd voor jezelf neemt. De zorg is al zwaar genoeg.

Wat kan Markant voor jou betekenen? 
Of je nu praktische hulp nodig hebt (bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, bij het regelen van bewindvoering) of emotionele ondersteuning; neem contact op met het Sociaal Loket in jouw buurt.

Veel mantelzorgers hebben behoefte aan respijtzorg. Dan neemt iemand anders de zorg van je over, terwijl je op vakantie gaat of vrijaf hebt. Markant bemiddelt daarin en zorgt ervoor dat er iemand bij jouw naaste komt, iemand bij wie jullie je beiden goed voelt.

Graag willen we je ook attenderen op de cursus Zorg de Baas. Dit is een gratis cursus waarbij je inzicht krijgt in je eigen situatie. Je ontmoet andere mantelzorgers en kunt ervaringen delen.

Tip!
In Amsterdam zijn veel organisaties die bijeenkomsten voor mantelzorgers organiseren. Je bent meer dan welkom bij de Lunchroom. Daar ontmoet je lotgenoten, kan je ervaringen uitwisselen en neem je even tijd voor jezelf. Dat mag!


Links
Agenda Markant voor bijeenkomsten
Sociale kaart Amsterdam
Overzicht GGZ-instellingen Amsterdam
Hulp bij psychische problematiek: Punt P
Hulp bij psychische problematiek: Prezens
Jeugdzorg Amsterdam

Specifieke websites voor onderstaande aandoeningen?
depressie
schizofrenie
verslaving


Mevrouw van Steijn:
Ik moet wel in leven blijven. 
Wie zorgt er anders straks voor mijn kind?”