Urgentie aanvragen
Onder bepaalde voorwaarden kunt u als mantelzorger in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Met een urgentieverklaring heeft u voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Woningen zijn schaars, daarom zijn de voorwaarden voor een urgentieverklaring streng. Er wordt gekeken naar de zorgsituatie en uw rol daarin. En of verhuizing noodzakelijk is, bijvoorbeeld om opname in een instelling te voorkomen. Ook wordt gekeken naar het inkomen en of u een zelfstandige woning achterlaat. De urgentie kan worden aangevraagd voor de mantelzorger, of voor degene die door de mantelzorger wordt verzorgd. Wilt u meer weten over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring wonen, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020. De gemeente Amsterdam, dienst Wonen, beslist uiteindelijk of de urgentieverklaring wordt toegekend.

Woning huren
Huurt u een woning, of wilt u een woning huren? Schrijf u in bij Woningnet en laat ook de woningcorporatie weten dat u mantelzorger bent. Soms is het mogelijk van woning te ruilen met een andere huurder. Vraag bij de corporatie wat de mogelijkheden zijn en laat weten dat u met urgentie (dringend!) een andere woning zoekt, zodat u dichter bij uw verzorgde in de buurt kunt zijn.

Wat kan de gemeente Amsterdam voor u doen? 
Wilt u hulp bij het aanmelden of aanvragen van urgentie? Ga dan naar het Sociaal Loket bij u in de buurt. Zij kunnen u verder helpen.

Links en/of telefoonnummers 
Dienst Wonen (voor urgentieaanvraag)
Woningnet (inschrijven voor huurwoning) 
Sociaal Loket (aanmelden als mantelzorger & ondersteuning)   
Helpdesk Wmo: 0800-0643

Tip!
Zorgt u voor een naaste en bent u bij uw vader, moeder of familielid ingetrokken? Zorg dan met de woningcorporatie, of met de hypotheekverstrekker, dat de woning op uw naam komt te staan, of laat in het contract opnemen dat u samen huurt. Daarmee voorkomt u dat u (direct) de woning uit moet bij het overlijden van degene voor wie u zorgt. Houd er wel rekening mee dat naar het gezamenlijke inkomen gekeken wordt. Heeft u daar vragen over? Neem gerust contact op met Markant.