Buurtteams
De gemeente beeft Buurtteams in elke buurt, waar je naartoe kunt als je steun nodig hebt of met vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. Samen met de medewerker van de buurtteams bespreek je wat nodig is. Het Buurtteam kan vervolgens adviseren, helpen, een aanvraag doen of je doorverwijzen naar de juiste partij.

Vind hier het Buurtteam bij jou in de buurt

Thuiszorg 
De indicatie van de zorg wordt sinds 2015 rechtstreeks via de wijkverpleegkundige geregeld. Die stemt de zorg af op de wensen en behoeften van de verzorgde. De wijkverpleegkundige kun je bereiken via de Buurtteams.

Huishoudelijke hulp
Heb je door een lichamelijke of geestelijke beperking moeite met het schoonhouden van je woning of ander huishoudelijk werk? Dan moet je eerst in je eigen omgeving proberen hulp te vinden. Kijk bijvoorbeeld of familie, vrienden, buren of bekenden kunnen helpen. Soms zijn er in de buurt ook voorzieningen waar je gebruik van kunt maken. Als dat niet lukt, dan kun je hulp aanvragen bij de gemeente.
LET OP: er is een lange wachtlijst van 10 maanden (stand september 2022). Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst. Er wordt wel hulp toegekend in urgente situaties. Dit loopt via een zorgprofessional.

Naar de informatie over het aanvragen van huishoudelijke hulp van de gemeente.

Sociaal loket gemeente
Bij het Sociaal Loket van de gemeente kun je onder meer terecht met vragen over

  • zorg en welzijn
  • aanvraag voor aangepast vervoer of aanpassingen in de woning
  • aanvraag van een Wmo-voorziening en het invullen van het formulier hiervoor
  • aanvraag van een regeling voor Amsterdammers met een laag inkomen en het invullen van het formulier hiervoor
  • ondersteuning voor een ziek familielid wanneer je als mantelzorger overbelast dreigt te raken

Voorzieningen voor wonen en vervoer
De Wmo Helpdesk geeft informatie over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning in jouw buurt. Je kunt bij de helpdesk ook direct Wmo-voorzieningen aanvragen. Het Buurtteam kan helpen met het doen van een aanvraag.

Je kunt bij de Wmo-helpdesk van de gemeente terecht met vragen over en aanvragen voor:

  • aanvullend openbaar vervoer voor mensen met een beperking en 75-plussers (voor ritten binnen 25 km)
  • vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel, rolstoel, aanpassing aan de auto, aanvraag gehandicaptenvoertuig
  • vergoedingen vervoer
  • aanpassingen in je woning en/of een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten

Dagbesteding 
Als je dag in dag uit zorg draagt voor je naaste, dan is het prettig om soms even iets anders te doen. Dat geldt zowel voor jou als voor degene voor wie je zorgt. In Amsterdam zijn diverse activiteiten en onderkomens voor mensen (jong en oud!) die zorg nodig hebben. Als mantelzorger ga je dan met een gerust hart een dag op pad.
Informatie over aanvragen van dagbesteding.

Informele respijtzorg
Heb je als mantelzorger behoefte aan wat extra bewegingsruimte? Wil je een paar uur in de week, of een dagdeel, aan jezelf besteden? Neem dan contact met ons op. Markant gaat graag op zoek naar een vrijwilliger die thuis langskomt, zodat je tijd aan jezelf, sport, hobby of vrienden kunt besteden. Markant stemt alles goed op elkaar af. Er komt alleen iemand bij je thuis als dat voor jou en voor de verzorgde goed voelt. Jouw wensen zijn het uitgangspunt voor de geboden hulp.
Naar het contactformulier

Logeeropvang
Wil je als mantelzorger op vakantie, of kun je door omstandigheden even niet voor je naaste zorgen? Logeeropvang biedt dan uitkomst. Een zorgvrager kan tot 36 etmalen per jaar uit logeren. Je hebt hier een indicatie voor nodig. Je kunt dat regelen via de Buurtteams.
Lees hier alles over logeeropvang en het aanvragen van een indicatie hiervoor.
Informatie van de gemeente over logeeropvang

TIP: Op 1 december opent een prachtig logeerhuis aan de Tolstraat in De Pijp. Dit is een samenwerking tussen Markant en Stichting DoYourself.

Vrijwilligers palliatieve en terminale zorg (VPTZ) 
Zorg je voor je naaste die ongeneeslijk ziek is? Het is dan prettig te weten dat er mensen zijn die in zo’n situatie advies kunnen geven of emotionele ondersteuning. De coördinatoren van de VPTZ zijn er voor jou en voor degene die je verzorgt. Zij weten welke hulp je mag verwachten van je huisarts, thuiszorg en andere zorgverleners. De coördinatoren zijn bovendien heel goed in het vinden van een vrijwilliger die bij jou en jouw thuissituatie past, mocht je daar behoefte aan hebben.
Naar het contactformulier

Organisaties in zorg en welzijn
Ben je op zoek naar een organisatie of praktijk in zorg en welzijn in Amsterdam? De Sociale Kaart Amsterdam biedt een actueel en volledig overzicht. Je kunt zoeken op trefwoord of thema.
De Sociale kaart van Amsterdam

Tip!
Doe de 3-minutencheck! Je zorgt voor je naaste, maar denk je ook aan jezelf? Sta even stil bij hoe het met jou gaat.