“Op een speelse manier een vaardigheid leren en zelfvertrouwen krijgen, daar draait het om bij  Kids’Skills”, zegt Mara van Faasen (23). Mara studeert pedagogiek aan de Hoge School van Amsterdam en loopt sinds februari stage bij Markant. Mara: “Ik begeleid twee kinderen volgens de Kids’Skills-methode. Eén van die kinderen is Emily, een 10-jarig meisje dat geboren is met spina bifida (open ruggetje) en niet kan lopen. Emily wil graag leren klokkijken. Ik kom elke week een middag bij haar thuis om haar te stimuleren en helpen deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Haar alleenstaande moeder heeft dan even tijd om iets voor zichzelf te doen.”

Wat is Kids’Skills precies?
Mara: “Kids’Skills is een speelse en creatieve methode waarmee je kinderen kunt helpen problemen op te lossen. Kids’Skills heeft als uitgangspunt dat je problemen ook kunt bekijken als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden zoals: klokkijken, zelfstandig spelen, veters strikken, op de beurt wachten, rekentafels leren, omgaan met faalangst of woede op een andere manier uiten dan door fysieke agressie. Je benadert het kind positief. Je zegt dus niet: ‘je kunt dit niet’ maar je zegt: ‘deze vaardigheid beheers je nog niet maar je kunt het wel leren’. Om dat te bereiken volg je een stappenplan. Het kind bepaalt zelf de vaardigheid die het wil leren en neemt actief deel aan het bedenken van het een actieplan en oplossingen. Zo maakt het kind de vaardigheid ook echt eigen.”

Hoe heb je Emily kunnen helpen?
Mara: “Om te beginnen hebben Emily en ik samen besproken wat ze wilde leren. Klokkijken dus. Samen hebben we gekeken wie ze kon vragen haar daarbij te helpen. Dat bleek een vriendinnetje, haar moeder en haar juf. Ook koos ze een totemfiguur, een denkbeeldig vriendje, die haar eraan herinnert dat ze bezig is een vaardigheid te leren. Ik heb vervolgens allerlei oefeningen en spelletjes bedacht om haar te leren klokkijken. Binnenkort gaan we, samen met de mensen die haar hebben gesteund, vieren dat het gelukt is. Ze kan dan laten zien wat ze heeft geleerd. Emily heeft door het werken aan deze vaardigheid veel meer zelfvertrouwen gekregen.”

Wat heeft Kids’Skills jou opgeleverd?
“Wat ik erg fijn vind, is dat ik heb geleerd om dingen positief te verwoorden, te denken in kansen in plaats van beperkingen. Ik vind Kids’Skills een heel fijne manier van werken. Je creëert er een positieve, prettige sfeer door en het stappenplan geeft je houvast.”

Hoe vond je het om stage te lopen bij Markant?
Mara: “Ik vond het een heel fijne en leerzame stage en heb er veel van opgestoken. Ik kreeg goede begeleiding van Markant en voelde me gesteund. Voordat ik ben ingezet, heb ik eerst een korte training over Kids’Skills gevolgd. Ook waren er twee intervisiemomenten. Daar heb ik veel aan gehad. Al met al een stage waar ik met een goed gevoel en veel plezier op terugkijk.

Meer informatie over Kids’Skills